Tarihçe

Akdeniz Üniversitesi Antalya’daki tek üniversite olup 1982 yılında kurulmuştur. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ise 1990 yılında faaliyetine başlamış genç bir bölümdür. Gıda Mühendisliği Bölümü stratejik planlarında yer alan ve tüm öğretim üyeleri tarafından paylaşılan amaçların başında eğitim kalitesinin iyileştirilmesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi yer almaktadır. Üniversite bu amaçlar doğrultusunda altyapı ihtiyaçlarını tespit edip bunların iyileştirilmesi doğrultusundaki çalışmaları organize etmektedir. Gıda Mühendisliği Bölümü araştırıcıları esas olarak gıda kimyası, gıda güvenliği ve gıda teknolojileri konusunda çalışmaktadır. Bölümün misyonu uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretmek, gıda güvenliği ve beslenme konusunda toplumsal bilinç oluşturmak, uluslararası düzeyde lisans, lisansüstü ve meslek içi eğitim vererek gıda sanayi ve araştırma kuruşlarına tasarım, üretim, uygulama ve AR-GE faaliyetlerini üstlenecek mühendisler yetiştirmektir. Bölümün en önemli amaçlarından birisi ise tam donanımlı, uluslararası akredite AR-GE laboratuarlarına sahip olmak ve özellikle, kalıntı analizleri konusunda önemli bir merkez haline gelmektir. Bu amaca ulaşmak için bölümün en zayıf noktalarından biri olan kalıntı analiz laboratuvarını geliştirmek, kalıntı analizleri konusunda eğitilmiş personel sayısını artırmak ve mevcut personelin deneyimlerini geliştirmek gerekmektedir. Yürütülen DPT projesi ile kurulmuş olan merkez üniversitemize en önemli katkılardan birini yapacak, ulusal ve uluslararası projelere katılımımızı sağlayacak ve bölgemizde üretilen gıda ürünlerinin daha güvenilir olarak tüketiciye sunulmasına katkıda bulunacaktır.

Modern tarım tekniklerinin ve kimyasallarının yoğun olarak kullanıldığı bölgemizde toksik kimyasal maddelerin belirlenmesi ve tarımsal araştırmalar konusunda uzmanlaşacak bir kurumun önemli bir eksikliği gidereceği düşünülerek 2008 yılında Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından Devlet Planlama Teşkilatı’na bir ArGe projesi sunulmuştur. Projenin kabul edilmesi ile birlikte 2009 yılında projenin yürütülmesine başlanmıştır.

0

Misyon

- Gıda katkı, kalıntı ve bulaşanlar konusunda ülke genelinde yapılmış bütün araştırma sonuçlarını toplayarak toksik kimyasallar konusunda ulusal bir veri bankası oluşturmak, - Gıda ürünlerinde sorun oluşturan toksik kimyasalların belirlenmesine yönelik hızlı, kesin ve güvenilir test ve analiz metotlarını geliştirmek, - Akademik kurumlarla bölgedeki tarım ve gıda sektörü arasında köprü vazifesi görerek, iki taraf için de kritik değeri olan araştırma projelerini oluşturmak ve yönetmektir.

Vizyon

Ülkemiz tarımsal üretiminin baş rol oyuncusu ve dışa açılan penceresi konumundaki Antalya’nın bilim merkezi Akdeniz Üniversitesi bünyesinde, gıda güvenliği konusunda çeşitli analitik çalışmalar yapma amacını güden bu Merkez ile, hem ulusal hem de uluslar arası piyasalara daha kaliteli ve sağlıklı gıda ürünleri sunmak, çevre ve toplum sağlığını koruyucu önlemler geliştirmek ve kalıntı problemi nedeni ile ihracatta yaşanan sorunlara çözüm oluşturabilmek; akreditasyonunu tamamlamış ve akademik bir hüviyete sahip böyle bir laboratuar aracılığıyla ihraç ve ithal ürünlerinin kontrolü konusunda yeni metodlar geliştirmektir.

İletişim

Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi, 07059, Merkez, ANTALYA
gidaarge@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 20 57
Tel: 2572