GGTAM – Biz Kimiz ?

Akdeniz Üniversitesi, Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkez’nin amacı; Üniversitemizin gıda güvenliği ve tarım alanındaki Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenleyerek sağlıklı ve verimli bir araştırma ortamı oluşturmak suretiyle bu faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden arttırmaktır.

GGTAM, gıdalarda bulunan toksik-biyolojik risk unsurlarını kapsamlı olarak ele alan, bu konuda metodolojik destek veren, konu hakkında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takip ederek daha hızlı ve kesin yeni analiz metotları oluşturan ve bunların yanında tarımsal araştırmalara da destek verebilen tam donanımlı bir gıda güvenliği araştırma merkezidir. Bu risk unsurları üzerine kapsamlı analiz, izleme faaliyetleri, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır.

 

Duyurular

» Kariyer Planlama
» Numune Gönderme
» Pestisit Analizleri

Haberler

Misyon

- Gıda katkı, kalıntı ve bulaşanlar konusunda ülke genelinde yapılmış bütün araştırma sonuçlarını toplayarak toksik kimyasallar konusunda ulusal bir veri bankası oluşturmak, - Gıda ürünlerinde sorun oluşturan toksik kimyasalların belirlenmesine yönelik hızlı, kesin ve güvenilir test ve analiz metotlarını geliştirmek, - Akademik kurumlarla bölgedeki tarım ve gıda sektörü arasında köprü vazifesi görerek, iki taraf için de kritik değeri olan araştırma projelerini oluşturmak ve yönetmektir.

Vizyon

Ülkemiz tarımsal üretiminin baş rol oyuncusu ve dışa açılan penceresi konumundaki Antalya’nın bilim merkezi Akdeniz Üniversitesi bünyesinde, gıda güvenliği konusunda çeşitli analitik çalışmalar yapma amacını güden bu Merkez ile, hem ulusal hem de uluslar arası piyasalara daha kaliteli ve sağlıklı gıda ürünleri sunmak, çevre ve toplum sağlığını koruyucu önlemler geliştirmek ve kalıntı problemi nedeni ile ihracatta yaşanan sorunlara çözüm oluşturabilmek; akreditasyonunu tamamlamış ve akademik bir hüviyete sahip böyle bir laboratuar aracılığıyla ihraç ve ithal ürünlerinin kontrolü konusunda yeni metodlar geliştirmektir.

İletişim

Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi, 07059, Merkez, ANTALYA
gidaarge@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 20 57
Tel: 2572