Misyonumuz

Gıda katkı, kalıntı ve bulaşanlar konusunda ülke genelinde yapılmış bütün araştırma sonuçlarını toplayarak toksik kimyasallar konusunda ulusal bir veri bankası oluşturmak,

Gıda ürünlerinde sorun oluşturan toksik kimyasalların belirlenmesine yönelik hızlı, kesin ve güvenilir test ve analiz metotlarını geliştirmek,

Akademik kurumlarla bölgedeki tarım ve gıda sektörü arasında köprü vazifesi görerek, iki taraf için de kritik değeri olan araştırma projelerini oluşturmak ve yönetmek,

Toksik kimyasallar konusunda farklı akademik disiplinlerin bir arada çalışmalar yürütebileceği projelere analitik destek sağlamak,

Gıda güvenliği ile ilgili güncel konularda araştırmalar yürütülmek, çalıştaylar, eğitim kursları ve seminerler düzenleyerek bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak,

Tarımsal üretimde kullanılan kimyasal maddelerin ve metabolitlerinin gıda sanayiinde yarattığı problemleri belirlemek,

Fide ve tohumlarda yaşanan ve özellikle son yıllarda artış gösteren çeşit karışımı ve hastalık-zararlılara dayanıklılık, Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların teşhisi ve tanısını yapmak,

Organik tarım ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların ve bu sektörde tespit edilecek sorunların çözülmesi için gerekli laboratuvar analizleri konusunda destek sunmak,

Lisans öğrencilerine mühendislik eğitimlerini tamamlarken gıda güvenliği ve enstrumantal analizler konusunda yeterli bilgilerin verilmesini sağlamak,

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin araştırmalarına olanak sağlamak,

Bölgemizde bulunan diğer üniversitelere ve gıda sektörüne araştırma-geliştirme konusunda hizmet vermek,

Araştırmalardan elde edilecek bilgi ve deneyimlerin yayınlanması ile gıda ürünlerindeki toksik kimyasallara dikkat çekilerek kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunmak,

Tarım ilacı kalıntısı nedeniyle dış ticarette yaşanan sorunların çözümüne destek sağlamaktır.

0

Misyon

- Gıda katkı, kalıntı ve bulaşanlar konusunda ülke genelinde yapılmış bütün araştırma sonuçlarını toplayarak toksik kimyasallar konusunda ulusal bir veri bankası oluşturmak, - Gıda ürünlerinde sorun oluşturan toksik kimyasalların belirlenmesine yönelik hızlı, kesin ve güvenilir test ve analiz metotlarını geliştirmek, - Akademik kurumlarla bölgedeki tarım ve gıda sektörü arasında köprü vazifesi görerek, iki taraf için de kritik değeri olan araştırma projelerini oluşturmak ve yönetmektir.

Vizyon

Ülkemiz tarımsal üretiminin baş rol oyuncusu ve dışa açılan penceresi konumundaki Antalya’nın bilim merkezi Akdeniz Üniversitesi bünyesinde, gıda güvenliği konusunda çeşitli analitik çalışmalar yapma amacını güden bu Merkez ile, hem ulusal hem de uluslar arası piyasalara daha kaliteli ve sağlıklı gıda ürünleri sunmak, çevre ve toplum sağlığını koruyucu önlemler geliştirmek ve kalıntı problemi nedeni ile ihracatta yaşanan sorunlara çözüm oluşturabilmek; akreditasyonunu tamamlamış ve akademik bir hüviyete sahip böyle bir laboratuar aracılığıyla ihraç ve ithal ürünlerinin kontrolü konusunda yeni metodlar geliştirmektir.

İletişim

Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi, 07059, Merkez, ANTALYA
gidaarge@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 20 57
Tel: 2572