Laboratuvar Bilgi Sistemi (LIS)

Laboratuvarlarımızda müşterilerimize hızlı sonuç verebilmek, analiz edilebilir veriler elde etmek, bunları müşterilerimizin kullanımına sunmak ve analizlerde izlenebilirliği sağlamak amacıyla Laboratuvar Bilgi Sistemi (LIS-Laboratory Information System) kullanılmaktadır. Bu sistemde analiz sonuçlarına kurumsal müşterilerimiz güvenli şekilde sistemimize giriş yaparak kolayca ulaşabilmekte, analizlerinin mevcut durumu hakkında bilgi alabilmekte, geçmişe ait raporlarını sorgulayabilmekte ve veri analizi yaptırabilmektedir. Sistem kolaylıkları yanında en önemli üstünlüğü analiz sonuçlarının gizliliğini en üst düzeyde sağlayabilmesidir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz sistem yöneticimize başvurabilirsiniz.

ANALİZ RAPORU DÜZENLENMESİ ve SAKLANMASI
Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan analizler için düzenlenen raporlar ilgili analiz sonucuile birlikte, rapor tarihini, numune ile ilgili kısa bilgiyi, analizi talep eden kişi ve belirtilmiş ise kurum ile ilgili bilgileri, laboratur kayıt numarasını, analizi yapan operatörün ismini, onaylayan yetkilinin isim ve imzasını kapsayacak şekilde düzenlenir. Sonuçların ilk sayfaya sığmadığı durumlarda veya ilgili spektrum vb sonuçlar için ek sayfalar kullanılır. Özel durumlarda analiz sonuçları düjital ortamda (bulut sunucular) da düzenlenebilir. Analiz raporu tek nüsha olarak teslim edilir.

Analiz Sonucu ve Numunelerin Saklanması: Merkezimizde gerçekleştirilen analizlerin sonuçları, ilgili analiz için düzenlenmiş rapor tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile basılı (yazılı) doküman olarak ve/veya bilgisayar (NAS ve bulut) ortamında saklanır. Yine analizi yapılan numune geri istenmemiş ise analiz sonrası kalan/ayrılan numuneler 6 (altı) ay süre ile saklanır. Numunelerin saklanması için, analize başvuran kişi veya kurum tarafından özel şartlar belirtilmemiş ise herhangi bir özel tedbir alınmaksızın analiz için getirildiği kapta ve laboratuvar şartlarında muhafaza edilir, bu durumda, zamanla numunede olabilecek yapısal bozunma veya değişim veya bileşiminde olabilecek değişimler ile ilgili sorumluluk analizi talep eden kişi veya kuruma aittir.
0

Misyon

- Gıda katkı, kalıntı ve bulaşanlar konusunda ülke genelinde yapılmış bütün araştırma sonuçlarını toplayarak toksik kimyasallar konusunda ulusal bir veri bankası oluşturmak, - Gıda ürünlerinde sorun oluşturan toksik kimyasalların belirlenmesine yönelik hızlı, kesin ve güvenilir test ve analiz metotlarını geliştirmek, - Akademik kurumlarla bölgedeki tarım ve gıda sektörü arasında köprü vazifesi görerek, iki taraf için de kritik değeri olan araştırma projelerini oluşturmak ve yönetmektir.

Vizyon

Ülkemiz tarımsal üretiminin baş rol oyuncusu ve dışa açılan penceresi konumundaki Antalya’nın bilim merkezi Akdeniz Üniversitesi bünyesinde, gıda güvenliği konusunda çeşitli analitik çalışmalar yapma amacını güden bu Merkez ile, hem ulusal hem de uluslar arası piyasalara daha kaliteli ve sağlıklı gıda ürünleri sunmak, çevre ve toplum sağlığını koruyucu önlemler geliştirmek ve kalıntı problemi nedeni ile ihracatta yaşanan sorunlara çözüm oluşturabilmek; akreditasyonunu tamamlamış ve akademik bir hüviyete sahip böyle bir laboratuar aracılığıyla ihraç ve ithal ürünlerinin kontrolü konusunda yeni metodlar geliştirmektir.

İletişim

Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi, 07059, Merkez, ANTALYA
gidaarge@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 20 57
Tel: 2572