Kadromuz

YÖNETİM

http://gidaarge.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2019/11/ahmet-kucucetin.jpg

Prof. Dr. Ahmet KÜÇÜKÇETİN

Merkez Müdürü

http://gidaarge.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2019/11/cuneytdincer.jpg

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt DİNÇER

Merkez Müdür Yrd.

http://aves.akdeniz.edu.tr/barcink/ 
Dr. Öğr. Üyesi Barçın KARAKAŞ BUDAK

Merkez Müdür Yrd.

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Ahmet KÜÇÜKÇETİN Prof. Dr. Ayhan TOPUZ Dr. Öğr. Üyesi Muammer DEMİR 
Dr. Öğr. Üyesi Barçın KARAKAŞ BUDAK Dr. Öğr. Üyesi Cengiz İKTEN Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt DİNÇER
  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TORUN  

 

TEKNİK PERSONEL

Öğr. Gör. Emrah EROĞLU
Gıda Mühendisi Dahili Tel : 2576
Öğr. Gör. Dr. H. Aydan YATMAZ
Gıda Mühendisi Dahili Tel : 2579
Öğr. Gör. Murat KILIÇ
Kimyager Dahili Tel : 2587
Öğr. Gör. Nigar ALATA
Fizikçi Dahili Tel : 2581
Öğr. Gör. Fatih PERİNÇEK
Fizikçi Dahili Tel : 2580
Öğr. Gör. Bora SINDIR
Medikal Fizikçi Dahili Tel : 2594
Ecz. Selda OFLAZ
Farmakolog Dahili Tel : 2582
Yük. Kimyager Şükriye NİLÜFER
Dahili Tel : 2583
Tekniker Adnan SEZGİN
Muhasebe Dahili Tel : 2572

0

Misyon

- Gıda katkı, kalıntı ve bulaşanlar konusunda ülke genelinde yapılmış bütün araştırma sonuçlarını toplayarak toksik kimyasallar konusunda ulusal bir veri bankası oluşturmak, - Gıda ürünlerinde sorun oluşturan toksik kimyasalların belirlenmesine yönelik hızlı, kesin ve güvenilir test ve analiz metotlarını geliştirmek, - Akademik kurumlarla bölgedeki tarım ve gıda sektörü arasında köprü vazifesi görerek, iki taraf için de kritik değeri olan araştırma projelerini oluşturmak ve yönetmektir.

Vizyon

Ülkemiz tarımsal üretiminin baş rol oyuncusu ve dışa açılan penceresi konumundaki Antalya’nın bilim merkezi Akdeniz Üniversitesi bünyesinde, gıda güvenliği konusunda çeşitli analitik çalışmalar yapma amacını güden bu Merkez ile, hem ulusal hem de uluslar arası piyasalara daha kaliteli ve sağlıklı gıda ürünleri sunmak, çevre ve toplum sağlığını koruyucu önlemler geliştirmek ve kalıntı problemi nedeni ile ihracatta yaşanan sorunlara çözüm oluşturabilmek; akreditasyonunu tamamlamış ve akademik bir hüviyete sahip böyle bir laboratuar aracılığıyla ihraç ve ithal ürünlerinin kontrolü konusunda yeni metodlar geliştirmektir.

İletişim

Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi, 07059, Merkez, ANTALYA
gidaarge@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 20 57
Tel: 2572