Cihazlarımız
 • Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS)
 • Differantial Scanning Calorimeter (DSC)
 • Fourier Dönüşümlü Infrared Spektrofotometre (FTIR)
 • Gaz Kromatografisi (GC)
 • Gaz Kromatografisi – Kütle – Kütle Spektrometresi (GC-MS-MS)
 • Gaz Kromatografisi – Kütle Spektrometresi (GC-MS)
 • Gaz Kromatografisi – Yüksek Çözünürlüklü – Manyetik Sektörlü – Kütle Spektrometresi | GC-GC-DFS-MS
 • Hızlandırılmış Solvent Ektsraksiyonu Sistemi (ASE)
 • İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma – Kütle Spektrometresi (ICP-MS)
 • İyon Kromatografisi (IC)
 • İzotop Oranı – Kütle Spektrometresi (IR-MS)
 • Mikrodalga Örnek Hazırlama Sistemi
 • Sıvı Kromatografisi – FAIMS – Kütle – Kütle Spektrometresi (LC-FAIMS-MS-MS)
 • Sıvı Kromatografisi – Kütle – Kütle Spektrometresi (LC-MS-MS)
 • Sıvı Kromatografisi – Yüksek Çözünürlüklü – Kütle Spektrometresi (LC-HR-FT-MS)
 • Spektrofotometre (UV-Vis)
 • Ultra Performans Sıvı Kromatografisi (UPLC)
 • Yüksek Hızlı Gaz Kromatografisi (GC-FAST)
 • Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
0

Misyon

- Gıda katkı, kalıntı ve bulaşanlar konusunda ülke genelinde yapılmış bütün araştırma sonuçlarını toplayarak toksik kimyasallar konusunda ulusal bir veri bankası oluşturmak, - Gıda ürünlerinde sorun oluşturan toksik kimyasalların belirlenmesine yönelik hızlı, kesin ve güvenilir test ve analiz metotlarını geliştirmek, - Akademik kurumlarla bölgedeki tarım ve gıda sektörü arasında köprü vazifesi görerek, iki taraf için de kritik değeri olan araştırma projelerini oluşturmak ve yönetmektir.

Vizyon

Ülkemiz tarımsal üretiminin baş rol oyuncusu ve dışa açılan penceresi konumundaki Antalya’nın bilim merkezi Akdeniz Üniversitesi bünyesinde, gıda güvenliği konusunda çeşitli analitik çalışmalar yapma amacını güden bu Merkez ile, hem ulusal hem de uluslar arası piyasalara daha kaliteli ve sağlıklı gıda ürünleri sunmak, çevre ve toplum sağlığını koruyucu önlemler geliştirmek ve kalıntı problemi nedeni ile ihracatta yaşanan sorunlara çözüm oluşturabilmek; akreditasyonunu tamamlamış ve akademik bir hüviyete sahip böyle bir laboratuar aracılığıyla ihraç ve ithal ürünlerinin kontrolü konusunda yeni metodlar geliştirmektir.

İletişim

Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi, 07059, Merkez, ANTALYA
gidaarge@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 20 57
Tel: 2572