Amaç & Hedef

Akdeniz Üniversitesi, Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkez’nin amacı; Üniversitemizin gıda güvenliği ve tarım alanındaki Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenleyerek sağlıklı ve verimli bir araştırma ortamı oluşturmak suretiyle bu faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden arttırmaktır.

Gıdalarda bulunan toksik-biyolojik risk unsurlarının belirlenmesi ve kontrolü konusunda Türkiye’de çeşitli devlet kurumları faaliyet göstermekte ve üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ancak, gıdalarda bulunan bu maddeleri kapsamlı olarak ele alacak, bu konuda metodolojik destek verebilecek, konu hakkında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek daha hızlı ve kesin yeni analiz metotları oluşturabilecek ve bunların yanında tarımsal araştırmalara da destek verebilecek tam donanımlı bir gıda güvenliği araştırma merkezi yoktur. Bu risk unsurları üzerine kapsamlı analiz, izleme faaliyetleri, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilecek böyle bir merkezin kurulması ile ulusal ölçekte büyük bir eksikliğin giderileceği düşünülmüştür. Çok yüksek bir tarımsal üretim faaliyeti gerçekleştirilen ilimizde, tarımsal üreticilerin ve ihracatçıların yaşadığı sorunların başında gelen zirai ilaç ve toksik kimyasallara ilişkin kalıntı sorunlarına çözüm olacak projeler üretmek ve özel sektörün ihtiyacı olan kalıntı analizlerinin merkez laboratuarında yapılmasını sağlayarak üniversite döner sermaye bütçesine katkı sağlamak. Farklı akademik branşlar arasında gerçekleştirilecek gıda güvenliği ile ilgili multi-disipliner çalışmalara destek sağlamaktır.

0

Misyon

- Gıda katkı, kalıntı ve bulaşanlar konusunda ülke genelinde yapılmış bütün araştırma sonuçlarını toplayarak toksik kimyasallar konusunda ulusal bir veri bankası oluşturmak, - Gıda ürünlerinde sorun oluşturan toksik kimyasalların belirlenmesine yönelik hızlı, kesin ve güvenilir test ve analiz metotlarını geliştirmek, - Akademik kurumlarla bölgedeki tarım ve gıda sektörü arasında köprü vazifesi görerek, iki taraf için de kritik değeri olan araştırma projelerini oluşturmak ve yönetmektir.

Vizyon

Ülkemiz tarımsal üretiminin baş rol oyuncusu ve dışa açılan penceresi konumundaki Antalya’nın bilim merkezi Akdeniz Üniversitesi bünyesinde, gıda güvenliği konusunda çeşitli analitik çalışmalar yapma amacını güden bu Merkez ile, hem ulusal hem de uluslar arası piyasalara daha kaliteli ve sağlıklı gıda ürünleri sunmak, çevre ve toplum sağlığını koruyucu önlemler geliştirmek ve kalıntı problemi nedeni ile ihracatta yaşanan sorunlara çözüm oluşturabilmek; akreditasyonunu tamamlamış ve akademik bir hüviyete sahip böyle bir laboratuar aracılığıyla ihraç ve ithal ürünlerinin kontrolü konusunda yeni metodlar geliştirmektir.

İletişim

Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi, 07059, Merkez, ANTALYA
gidaarge@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 20 57
Tel: 2572