Akdeniz Üniversitesi

Duyurular

NUMUNE GÖNDERME

Merkezimize kargo ile gönderim yapacağınız numuneleriniz için ekteki formu doldurup numune ile göndermeyi unutmayınız.  GGTAM_Numune_Kabul Formu

İyon Hareketliliği Spektrometresi

Merkezimizde bulunan "İyon Hareketliliği Spektrometresi Cihazı" ile analiz yapılmaya başlanmıştır.

Pestisit Analizleri

Merkezimizde gıda örneklerinde 400 adet Pestisit Etken Maddesi Kütle Spektrometresi cihazları ile analiz edilmektedir.

Element Analizleri

Merkezimizde gıda örneklerinde tekli ve çoklu analiz yöntemleri ile 40 adet element  analizi yapılmaktadır.

Laboratuvar Bilgi Sistemi (LIS)

Laboratuvarlarımızda müşterilerimize hızlı sonuç verebilmek, analiz edilebilir veriler elde etmek, bunları müşterilerimizin kullanımına sunmak ve analizlerde izlenebilirliği sağlamak amacıyla Laboratuvar Bilgi Sistemi (LIS-Laboratory Information System) kullanılmaktadır. Bu sistemde analiz sonuçlarına kurumsal müşterilerimiz güvenli şekilde sistemimize giriş yaparak kolayca ulaşabilmekte, analizlerinin mevcut durumu hakkında bilgi alabilmekte, geçmişe ait raporlarını sorgulayabilmekte ve veri analizi yaptırabilmektedir. Sistem kolaylıkları yanında en önemli üstünlüğü analiz sonuçlarının gizliliğini en üst düzeyde sağlayabilmesidir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz sistem yöneticimize başvurabilirsiniz.

ANALİZ RAPORU DÜZENLENMESİ ve SAKLANMASI

Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan analizler için düzenlenen raporlar ilgili analiz sonucu ile birlikte, rapor tarihini, numune ile ilgili kısa bilgiyi, analizi talep eden kişi ve belirtilmiş ise kurum ile ilgili bilgileri, laboratur kayıt numarasını, analizi yapan operatörün ismini, onaylayan yetkilinin isim ve imzasını kapsayacak şekilde düzenlenir. Sonuçların ilk sayfaya sığmadığı durumlarda veya ilgili spektrum vb sonuçlar için ek sayfalar kullanılır. Özel durumlarda analiz sonuçları düjital ortamda (bulut sunucular) da düzenlenebilir. Analiz raporu tek nüsha olarak teslim edilir.

Analiz Sonucu ve Numunelerin Saklanması:

Merkezimizde gerçekleştirilen analizlerin sonuçları, ilgili analiz için düzenlenmiş rapor tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile basılı (yazılı) doküman olarak ve/veya bilgisayar (NAS ve bulut) ortamında saklanır. Yine analizi yapılan numune geri istenmemiş ise analiz sonrası kalan/ayrılan numuneler 6 (altı) ay süre ile saklanır. Numunelerin saklanması için, analize başvuran kişi veya kurum tarafından özel şartlar belirtilmemiş ise herhangi bir özel tedbir alınmaksızın analiz için getirildiği kapta ve laboratuvar şartlarında muhafaza edilir, bu durumda, zamanla numunede olabilecek yapısal bozunma veya değişim veya bileşiminde olabilecek değişimler ile ilgili sorumluluk analizi talep eden kişi veya kuruma aittir.

Sayfa Özeti: Laboratuvar Bilgi Sistemi (LIS)

Sayfa Açıklaması: LIS - Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi

Anahtar Kelimeler:Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi, 07059, Merkez, ANTALYA

Tel: 0 242 227 20 57     Faks: 0 242 227 20 58        E-Posta: gidaarge@akdeniz.edu.tr         Web: gidaarge.akdeniz.edu.tr