İletişim & Ulaşım
 • Adres: Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi, 07059, Merkez, ANTALYA
 • Telefon: 0 242 227 20 57
 • Dahili (Kurum İçi): 2572
 • E-Posta: gidaarge@akdeniz.edu.tr
 • Internet: gidaarge.akdeniz.edu.tr

Banka Hesap Bilgileri

 • Ziraat Bankası
 • Akdeniz Üniversitesi Şubesi
 • Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi
 • IBAN: TR 29 0001 0021 6736 7161 7963 66
 • Lütfen açıklama kısmında Analiz Kaydı açtıran kişi/kurum/kuruluş bilgisiniz ve “Gıda Güvenliği” ibaresini belirtiniz.

Fatura Başlığı

 • Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi
 • Akdeniz Üni. Yerleşkesi, 07058, Konyaaltı, Antalya
 • Vergi Dairesi: Üçkapılar
 • Vergi No: 0210549153

Misyon

- Gıda katkı, kalıntı ve bulaşanlar konusunda ülke genelinde yapılmış bütün araştırma sonuçlarını toplayarak toksik kimyasallar konusunda ulusal bir veri bankası oluşturmak, - Gıda ürünlerinde sorun oluşturan toksik kimyasalların belirlenmesine yönelik hızlı, kesin ve güvenilir test ve analiz metotlarını geliştirmek, - Akademik kurumlarla bölgedeki tarım ve gıda sektörü arasında köprü vazifesi görerek, iki taraf için de kritik değeri olan araştırma projelerini oluşturmak ve yönetmektir.

Vizyon

Ülkemiz tarımsal üretiminin baş rol oyuncusu ve dışa açılan penceresi konumundaki Antalya’nın bilim merkezi Akdeniz Üniversitesi bünyesinde, gıda güvenliği konusunda çeşitli analitik çalışmalar yapma amacını güden bu Merkez ile, hem ulusal hem de uluslar arası piyasalara daha kaliteli ve sağlıklı gıda ürünleri sunmak, çevre ve toplum sağlığını koruyucu önlemler geliştirmek ve kalıntı problemi nedeni ile ihracatta yaşanan sorunlara çözüm oluşturabilmek; akreditasyonunu tamamlamış ve akademik bir hüviyete sahip böyle bir laboratuar aracılığıyla ihraç ve ithal ürünlerinin kontrolü konusunda yeni metodlar geliştirmektir.

İletişim

Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi, 07059, Merkez, ANTALYA
gidaarge@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 20 57
Tel: 2572