Endüstriyel Analizler

GAZ KROMATOGRAFISI

Uygun metod ve kolon temin edildiği takdirde yapılabilen analizler;

 • Çeşitli alkollerin tayini
 • Çeşitli fenollerin tayini
 • Polinükleer aromatik hidrokarbonların tayini
 • Aromatikler, nitroaromatikler, aldehitler, asitler, aminler, halo-hidrokarbonlar
 • Uçucu ve yarı uçucu organik bileşikler
 • Pestisitler, herbisitler
 • Organik yeni sentezler

SIVI KROMATOGRAFISI

Uygun metod ve kolon temin edildiği takdirde yapılabilen analizler;

 • Apolar ve hidrofobik bileşiklerin ayrımı
 • Glikoz ,fruktoz gibi karbonhidratların ayrımı
 • Peptidler, proteinler, steroidlerin tayini
 • Kafein tayini
 • Vitamin tayini

KÜTLE SPEKTROMETRESI

 Uygun metod ve kolon temin edildiği takdirde yapılabilen analizler;

 • Apolar bileşiklerin APCI tekniği ile kütle tayini
 • Polar bileşiklerin ESI tekniği ile kütle tayini
 • MS n

FT-IR

Her türlü katı ve sıvı örneklerde yapı aydınlatılması veya mukayese sureti ile öngörülen yapının belirlenmesi amacı ile kullanılmakta olup, KBr, ATR veya NaCl pencereler ile farklı analiz yöntemleri uygulanabilmektedir.

ELEMENTAL ANALIZ

 • Organik bileşikler
 • Polimer maddeler
 • Petro-kimya ürünleri
 • İlaç hammaddeleri

gibi 900 °C’de yanabilen örneklerde C, H, N, S ve O analizleri yapılabilmektedir.

İNDÜKTİF OLARAK EŞLEŞMİŞ PLAZMA – KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS)

ICP-MS cihazı ile metal, toprak, atık su, içme suyu, sanayi atıkları, çöp, plastik, petrokimya, gıda, bitki vb. bir çok madde ve atıkların analizleri yapılabilmektedir. Bu maddelerde; Se, Fe, B, Ca, Mn, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Sb, Na, Co, Mg, Y, Hg, Al, Sn, Au, Ag, As, Ba, Bi, Cs, Ga, Hf, Mo, Nb, Rb, Sc, Si, Sr, Ta, Ti, V, W, Zr, La, P, Tl, K, Li, Be, S, Ge, Br, Ru, Rh, Pd, In, Te, I, Re, Os, Ir, Pt, Ce, Pr, Nd, Sm , Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, U, Th elementleri miktarsal olarak tespit edilir.

Aynı zamanda ICP-MS cihazı ile; içeriği bilinmeyen numunelerde yarı kantitatif tarama ile element tayinleri yapılarak madde içeriğinde yukarıda belirtilen elementlerin olup olmadığı tespit edilebilmektedir. ICP-MS cihazı ağır metal analizleri ve eser element tayinleri için uygundur.

0

Misyon

- Gıda katkı, kalıntı ve bulaşanlar konusunda ülke genelinde yapılmış bütün araştırma sonuçlarını toplayarak toksik kimyasallar konusunda ulusal bir veri bankası oluşturmak, - Gıda ürünlerinde sorun oluşturan toksik kimyasalların belirlenmesine yönelik hızlı, kesin ve güvenilir test ve analiz metotlarını geliştirmek, - Akademik kurumlarla bölgedeki tarım ve gıda sektörü arasında köprü vazifesi görerek, iki taraf için de kritik değeri olan araştırma projelerini oluşturmak ve yönetmektir.

Vizyon

Ülkemiz tarımsal üretiminin baş rol oyuncusu ve dışa açılan penceresi konumundaki Antalya’nın bilim merkezi Akdeniz Üniversitesi bünyesinde, gıda güvenliği konusunda çeşitli analitik çalışmalar yapma amacını güden bu Merkez ile, hem ulusal hem de uluslar arası piyasalara daha kaliteli ve sağlıklı gıda ürünleri sunmak, çevre ve toplum sağlığını koruyucu önlemler geliştirmek ve kalıntı problemi nedeni ile ihracatta yaşanan sorunlara çözüm oluşturabilmek; akreditasyonunu tamamlamış ve akademik bir hüviyete sahip böyle bir laboratuar aracılığıyla ihraç ve ithal ürünlerinin kontrolü konusunda yeni metodlar geliştirmektir.

İletişim

Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi, 07059, Merkez, ANTALYA
gidaarge@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 20 57
Tel: 2572